MLTC Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

 

 

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és
a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni. A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott
jogkörömben eljárva, a(z) Mátyásföldi Lawn Tennis Club kérelmező (székhelye: 1165 Budapest Bökényföldi út 27. , adószáma: 18008711-2-42, képviselője: Zengő Ferenc)
(a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a
Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben